KAPCSOLAT

Elérhetőségeink

+36 70 727-2121
info kukac butorszakerto.hu

Látogass el hozzánk

H-9791 Torony, 1/B hrsz.
 

Ászf

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Bútorszakértő Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatban lévő vevő (továbbiakban: Vevő) között létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazza.

Az Eladó webáruházának böngészésével és használatával a Vevő kijelenti, hogy elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát, annak minden pontját elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalmának elfogadása a webáruház-szolgáltatás előfeltétele. Az Eladó fenntartja jogát az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indokolás nélküli módosítására. Megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

1. Eladó adatai:
Név: Bútorszakértő Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9797 Torony,  1/b hrsz
Cégjegyzékszám: 18-09-115536 , Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32209899-2-18
EU-adószám: HU32209899
Telefon: +36/30-507-7143
E-Mail: info kukac butorszakerto.hu
Web: www.butorszakerto.hu

Kapcsolattartó neve: Csercsics Balázs

2. A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései:

2.1. Regisztráció

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben a Vevő az Eladótól legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljes körűen ki kell tölteni.

A webáruház kínálatának megtekintése nem kötött regisztrációhoz.

2.2. Vásárlás lépései

A megrendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba helyezésének, a fizetési mód kiválasztásának, a szállítási, átvételi mód kiválasztásának, szállítási és számlázási adatok megadásának, megrendelés ellenőrzésének, a megrendelés végleges elküldésének részletes menetét a Vásárlási Útmutató tartalmazza.

Webáruházban megjelenített termék képek és a valóság között eltérések adódhatnak, főleg a kifutó 5-6 éves, vagy idősebb termékek esetén. Kérjük, minden esetben olvassa el a termék leírást, melyből tájékozódhat a termék tulajdonságai felől. Azonos termékek esetén (pl.: egy fogantyúból több méret és színvariáció is létezik), csak egy méret és egy szín került fényképezésre, így előfordul, hogy a termékleírás és a kép nincs összhangban!

Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja, amely tartalmazza a megrendelt termékek leírását. A termékek összekészítése után, újból visszaigazolja számla formájában, a kiszállításra kerülő termékeket, illetve az esetlegesen hiányzó termékek teljesíthetőségének időpontját. A Vevőnek a hiányzó termékekre az eladói információ alapján megerősítést kell küldenie. Amennyiben ezen megerősítés 2 munkanapon belül a Vevő részéről az Eladó irányába nem történik meg, úgy az Eladó a hiányzó árukra vonatkozó megrendelést törli.

A megrendelés elfogadását, vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés módosítására a Vevő a megrendelés megtörténtétől számított 24 órán belül jogosult.

A megrendelés Eladó részéről történő feldolgozása max. 2, azaz kettő munkanapon belül történik, amely magába foglalja a visszaigazolás elküldését is. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

Szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különös tekintettel a fuvardíjra, szállítási költségre, postaköltségre, a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakra. A járulékos költségek Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek a járulékos költségekkel növelt vételára.
 
2.3. Szállítás, átvétel

Szállítási határidő a webáruház adott termékről szóló oldalán megtalálható (alap esetben ez 48-96 óra, kivétel ahol más van feltűntetve). A szállítási határidő a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásától (átutalás, paypal esetén) vagy a készpénzzel történő fizetéstől számítandó, több részletben történő fizetés esetén a teljes vételár kiegyenlítésétől.

A megrendelés kiegyenlítése minden esetben az Eladó visszaigazolása alapján kell, hogy történjen és nem a webáruházi számla alapján. A webáruházi számla, csak egy tájékoztató dokumentum, mely csak abban az esetben érvényes, ha az Eladó minden megrendelt terméket szállítani tud. Az Eladó visszaigazolása a tényleges fizetendő összegről 48 órán belül érkezik a Vevő email címére.

Vevő kizárólag belföldre kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Eladó és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

a. Futár (Royal-Sprint)

A szállítás munkanapokon, munkaidőben történik. A szállítási díj csak a küldemény megadott címre történő kiszállítását tartalmazza, de nem tartalmaz beüzemelési, rakodási, pakolási vagy egyéb költséget. Vevő kizárólag belföldi címre kérhet futárral történő szállítást.

b. Személyes átvétel

Eladó székhelyén (Kis- és nagykereskedelmi üzletünkben, bemutatótermünkben). Hétfő - Péntek: 09h – 17h; Szombat időpontegyeztetés alapján, Vasárnap: Zárva, a megrendelés elfogadását követő két héten belül. Amennyiben az átvétel nem történik meg a két hetes időszakon belül, Eladó mentesül a megrendelés teljesítése alól.

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) Vevő viseli.

A számla minden esetben az áru átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra Vevő részére.

Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokra is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

Eladó a szállítás és átvétel lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére

3. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében Ön a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket az Eladónak (Bútorszakértő Kft.). Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Bútorszakértő Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Az elállás joga a www.butorszakerto.hu webáruházban vásárolt azon termékekre vonatkozik, melyeket a megrendelő bontatlan, vagy bontott, nem használt, minden tartozékával együtt hiánytalan csomagolásban visszajuttat az Eladó címére, a vásárláskor kapott eredeti számla csatolásával. Elállás esetén a Bútorszakértő Kft. a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát az Ön részére a megadott bankszámlaszámra.

Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: „20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.”

A rendelet további részletei megtekinthető az alábbi weboldalon:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=#xcelparam

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti az alábbi elállási nyilatkozat dokumentum letöltését követően a kitöltésével és elküldésével, valamint a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 naptári napon belül postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell átadni (megfizetni). Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, kerül sor a visszaküldött termék megvizsgálása. Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül a Bútorszakértő Kft. az Ön által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát, feltéve, hogy ha a Vásárló visszaküldte az árut.

4. Egyéb tájékoztatás

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló tájékoztatás, használati utasítás, a használattal járó veszélyekről szóló tájékoztatás a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, dokumentációjából ismerhető meg. Ennek esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója felelős.

A termékeknek a webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét.

A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Eladó iktat és azt a hatályos jogszabályi előírások által meghatározott időtartamig megőriz.

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Bútorszakértő, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató kft.
Levelezési cím: 9797 Torony, 1/b hrsz
Mail: info kukac butorszakerto.hu

Kapcsolattartó személye: Csercsics Balázs

5. Jótállás, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben  foglaltak az irányadók.

A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója, vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
A megjelenített termék képek illusztrációként szerepelnek, és a valóságtól eltérhetnek.

6. Adatvédelem

A webáruház használata során az Eladó rendelkezésére bocsátott vevői személyes adatokat az Eladó bizalmasan kezeli.Eladó a regisztráció és a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Vevő felhatalmazza Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak/alvállalkozóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

A Vevő az adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni, vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

7. Eladó felelőssége

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

8. Vevő felelőssége

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.
9. Alkalmazandó jogszabályok

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

– a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet.

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.